Croatia 2015

Some snaps from on board Animato

Marina Frapa - swimming pool Im thumb
Marina Frapa - every marina needs a grotto Im thumb
Adagio Im thumb
Calando Im thumb
Lunchtime Im thumb
Marina Fiskardo Im thumb
Marina Fiskardo Im thumb
Marina Fiskardo Im thumb
Marina Fiskardo Im thumb